کمیته نظارت بر اجرای برجام در ایران به ریاست روحانی تشکیل جلسه داد

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، کمیته نظارت بر اجرای برجام ایران در پی تمدید تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد؛ اما از محتوای این جلسه و تصمیم کمیته خبری مخابره نشده است. گزارش بهروز صمدبیگی