در فضای مجازی درباره حمله حکومت به مردم در کازرون چه گفته می شود

27 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

واکنش های مردمی در فضای مجازی به وقایع پس از حمله ماموران امنیتی به معترضین تقسیم شهرستان کازرون کماکان ادامه دارد. گزارش بهروز صمد بیگی