در فضای مجازی درباره حمله حکومت به مردم در کازرون چه گفته می شود

27 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش های مردمی در فضای مجازی به وقایع پس از حمله ماموران امنیتی به معترضین تقسیم شهرستان کازرون کماکان ادامه دارد. گزارش بهروز صمد بیگی