بررسی آخرین فهرست کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ادامه دارد و حضور برخی چهره ‌ها از هم اکنون جنجالی و خبرساز شده است. در ششمین روز مهلت ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان و چهارمین روز درنظرگرفته شده برای متقاضیان ثبت نام در انتخابات مجلس، آخرین لیست حاضران بررسی شده است.