همزمان با تهدید یک فرمانده ارشد سپاه؛ دولت می گوید مساله بازداشت خبرنگاران را دنبال می کند

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با تهدید یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران به کسانی که "بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند"، سخنگوی دولت ایران می گوید موضوع تضییع حقوق مطبوعات از سوی کابینه روحانی دنبال می شود.