جرج کلونی در جشنواره ونیز: خشم ابر سیاهی بر روی آمریکا شده است

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جرج کلونی که با فیلم جدید خود «فریب حومه» در جشنواره ونیز شرکت کرده، در مصاحبه مطبوعاتی فیلم خود را خشمگین می خواند و می گوید خشم مثل ابر سیاهی روی آمریکا سنگینی می کند. سموئل موآز، کارگردان اسرائیلی فیلم خود «فاکسترات» را فیلمی در باره تقدیر می داند. گزارش بهنام ناطقی