بن طالبلو: تهران بداند دولت آمریکا متعهد به مهار نفوذ ایران است

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام بن طالبلو کارشناس امور ایران و منطقه در بنیاد دفاع از دمکراسی به صدای آمریکا می گوید پیشبرد و اعمال قوی توافق برجام در ارتباط با انجام تعهدات از سوی ایران برای دولت پرزدینت ترامپ خالی از چالش نخواهد بود