نظر بهنام طالبو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد واکنش به اقدامات ایران در سوریه

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش های احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیایی در سوریه موضوع بحث در یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود.