گزارش فیلم "پسر شائول" از بهنام ناطقی

15 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم "پسر شائول"، برنده جایزه دوم جشنواره کن و از نامزدهای احتمالی اسکار، یک اسیر یهودی در اردوگاه آشوویتس، تلاش بی امان ولی بیهوده ای را شروع می‌کند برای یافتن یک خاخام به منظور به خاک سپردن مذهبی یک جوان قربانی حمام گاز، که احتمال می‌دهد پسر خودش باشد.