گیشه: فیلمهای جدید اکران

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته، دو فیلم اصلی در اکران سراسری، دنباله هستند، «استارترک فراسو» سومین از دوره جدید مجموعه استارترک، زیرنظر «جی جی ابرمز» و کارتون سه بعدی «عصریخ: مسیر تصادم» پنجمین فیلم از مجموعه «عصر یخ» که 15 سال پیش شروع شد. گزارش بهنام ناطقی