فیلم «پاکسازی: سال انتخابات»

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجموعه سینمائی پاکسازی The Purge که «سال انتخابات» سومین بخش آن است، آینده ای فرضی را نشان می دهد که در آمریکا یک روز به جرم و جنایت قانونی و بدون مکافات اختصاص دارد. گزارش بهنام ناطقی