گزارش سینمائی بهنام ناطقی: میهمانان ناخوانده عروسی: همراهان مایک و دیو

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کمدی مشنگ «مایک و دیو برای عروسی همراه لازم دارند»، دو برادر آگهی می گذارند در اینترنت برای یافتن دودختر که آنها را عروسی خواهرشان در هاوائی همراهی کنند. هر چند در آگهی شرط اصلی «خوب» بودن دخترها قید شده بود، اما باید فیلم را ببینید تا بفهمید چه دخترهایی گیرشان افتاده است...