مبارزه با سوداگران اسلحه: سریال «مدیر شب»

01 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۶ میلیون خانوار، سریال «مدیر شب» را که پیش از رسیدن به شبکه AMC آمریکا از BBC پخش می شد، با علاقه ای وسواس آمیز تماشا کردند. گزارش بهنام ناطقی