تعابیر سیاسی – نژادی از فیلم «جنگ برای سیاره میمون‌ها»

21 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منتقدها در تحسین سومین فیلم سه گانه «جنگ برای سیاره میمون ها» به تعابیر نژادی و همچنین مفاهیم سیاسی این مجموعه اشاره می کنند، که در قالب فیلم های پرخرج سرگرم کننده، موضوع قیام طبقه مظلوم علیه سرکوبگران و همچنین مسئله حقوق حیوانات را مطرح می کند. گزارش بهنام ناطقی