آغاز جشنواره ونیز با «لالالند» در میان دغدغه های امنیتی

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه افتتاحیه جشنواره ونیز، یک موزیکال عاشقانه و رویائی است از هنرمند جوان آمریکائی، «دیمین چزل» که رئیس جشنواره و منتقدها، آن را از فیلمهای اسکاری امسال می دانند. گزارش بهنام ناطقی