«سه ۹ »: دوراهی اخلاقی پلیس های فاسد

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در فیلم جدید کارگردان «جان هیلکوت» یک دسته تبهکاران که چند پلیس فاسد هم در آن عضو هستند، از رمز پلیس برای کمک طلبیدن از همکاران، سوء استفاده می کنند برای به ثمر رساندن نقشه یک سرقت ظاهرا غیرممکن، که تبهکاران اسرائیلی – روسی، به آنها تحمیل کرده اند. گزارش بهنام ناطقی