سریال کنه: ابرقهرمانی شبکه «آمازون» در هجو ابرقهرمانی

07 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سریال کنه که ویژگی قهرمان سخت اندام آبیرنگ آنتندار آن، معصومیت بچگانه اوست، براساس یک سریال کارتونی محبوب تلویزیونی ساخته شده و موضوع آن، مفهوم ابرقهرمانی است و دست انداختن فرهنگ ابرقهرمانی است که این روزها فرهنگ عامه را اشغال کرده است. گزارش بهنام ناطقی