گزارش جشنواره «ساندنس»: عشق مسلمان به غیرمسلمان در «مریض بزرگ»

06 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیبم کمدی «مریض بزرگ» از تولیدات تهیه کننده برجسته «جاد اپتو» داستان یک هنرمند مسلمان است که نمیتواند ماجرای عشق نویافته اش به یک دختر غیرمسلمان آمریکائی را به پدر و مادر مذهبی اش بگوید. گزارش بهنام ناطقی