فیلم تنگاب: بازگشت کوسه

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم هیجانی «تنگاب»(The Shallows)از کارگردان اسپانیائی «جئوم کولت – سرا»کوسه خونخوار باز می گردد،این بار برای زخم زدن و تهدید زیباروئی با بازی «بلیک لایولی» که با استفاده از جزر و مد دریا در آبهای سطحی ساحل دورافتاده ای در مکزیک،فرصت محدودی دارد برای یافتن راهی برای نجات جان. گزارش بهنام ناطقی