رقابت سه فیلم جدید در اکران سراسری

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این جمعه فیلم های «بن هور» و «کوبو و دو تار» و «سگهای جنگ» در مقام های پائین تر جدول پرفروش ها افتتاح می شوند.ابرتبهکارانی که در فیلم «جوخه خودکشی» از زمین در برابر مهاجمان فضائی دفاع می کنند و خوراکی های عاشق و با ایمان در فیلم نقاشی متحرک هجوآمیز «میهمانی سوسیس ها» همچنان صدرنشین جدول می مانند.