نگاه به گذشته در فیلم های گیشه

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «بلر ویچ»، یاد فیلم «پروژه بلر ویچ» ۱۷ سال پیش را زنده می کند که ژانر تازه ای در سینمای وحشت بدعت گذاشت. «بچه بریجیت جونز» ما را به آپارتمان این زن مجرد شاغل در لندن باز می گرداند که در ۴۳ سالگی، حامله شده است.گزارش بهنام ناطقی