واکنش های منتقدان و سینماگران به اعلام نامزدهای اسکار امسال

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام نام نامزدهای اسکار امسال واکنش های بسیاری را از سوی صاحبنظران، نامزدها و دست اندرکاران فیلم هایی که مورد بی اعتنایی قرار گرفتند، در پی داشت.گزارش بهنام ناطقی