فیلم «اوکجا»: کشمکش ابرخوک محبوب و صنایع غذائی

08 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «اوکجا» یک ابرخوک عظیم الجثه که در دهکده جنگلی کره جنوبی همراه با یک دختر نوجوان زندگی آرامی دارد، توسط صاحب اصلی، که یک شرکت عظیم تولید مواد غذائی است، به نیویورک بازگردانده می شود. گزارش بهنام ناطقی