گیشه: نظام دنباله سازی در سینما

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از سه فیلم جدید در اکران سراسری این جمعه، دو تای آنها دنباله و سومی، بازسازی یک بازی کامپیوتری است. هنوز به نیمه سال نرسیده، اما ۱۷ فیلم اکران سراسری تاکنون دنباله بودند و سه تا بازی کامپیوتری. فروش فیلم های این هفته با بودجه آنها نسبت معکوس دارد. گزارش بهنام ناطقی