غلبه «یاغی» بر گیشه ها: جادوی «جنگ ستارگان»

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گیشه سینماها در آمریکا و سراسر دنیا از امروز جمعه داغ میشوند به خاطر آغاز نمایش «یاغی: داستانی از جنگ ستارگان» - فیلمی با عوامل «جنگ ستارگان» ولی بیرون از اپیزودهای آن، که حالا به هفتتا رسیده اند، و هشتمی هم قرار است سال دیگر همین موقع، بر پرده بیاید.گزارش بهنام ناطقی