«گیشه»: «آن چیز» که تماشاگرها را به سینما بر می گرداند

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی کسادترین هفته سال در سینما که کسادترین تابستان سینما در ۲۵ سال اخیر را به پایان برد، رونق به گیشه ها بر می گردد با فیلم «آن چیز» براساس یکی از شاخص ترین کتابهای «استیون کینگ». گزارش بهنام ناطقی