فیلم نقاشی متحرک «جهش»: پیگیری آرزوها

02 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم نقاشی متحرک «جهش» دو یتیم جوان از یک مدرسه شبانه روزی کلیسا فرار می کنند و به پاریس می روند. دختر می خواهد رقصنده مشهوری شود و پسر آرزو دارد مخترع مهمی شود. درسی که آنها در پاریس می گیرند این است که هرگز نباید سرخورده شوند، ولی رسیدن به هر آرزوئی به تلاش نیاز دارد. گزارش بهنام ناطقی