جنجال «اسنودن» در جشنواره فیلم تورنتو

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلیور استون، کارگردان چپگرا، به فیلم «اسنودن» به نظر منتقدها، بهترین کارش را در بیست سال اخیر ارائه کرده چون تماشاگر را به درکی از اقدام قهرمانی افشاگر برنامه عظیم شنود اطلاعاتی «اداره امنیت ملی آمریکا» می رساند. گزارش بهنام ناطقی