فیلم «آن چیز» که شبیه ترسناکترین بچه‌های قربانی است

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم ترسناک «آن چیز» براساس یکی از شاخص ترین کتابهای «استیون کینگ»، یک وجود غیرزمینی دلقکپوش به نام «پنیوایز»، با بازی «بیل سارزگارد»، خود را به شکل ترسناکترین کابوس بچه هایی در می آورد که به طرزفجیعی شکار می کند. گزارش بهنام ناطقی