نقش ویراستار در ادبیات، در فیلم «نابغه»

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «نابغه» نخستین کار سینمائی «مایکل گرندج» کارگردان نایغه انگیسی تئاتر، براساس کتابی از «اسکات برگ» در باره «مکس ول پرکینز» ویراستار نامدار انتشاراتی «اسکریبنر» است که آثار نوابغی مثل اسکات فیتزجرالد و ارنست همینگوی را برای طبع آماده می کرد.گزارش بهنام ناطقی