سینما در سال ۲۰۱۵ – قسمت دوم

10 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۲۰۱۵ سال زن گرائی در سینما بود با فیلم های «زن محور» مثل Train wreck و Spy و همچنین «مد مکس: جاده خشم» Mad Max: Fury Road با داستانی انتزاعی در باره رفت و برگشت در حال جنگ و گریز، در جاده ای مبهم با مقصد گمشده، در جهانی سترون، با حکومتی تمامیت خواه و خودکامه و زن ستیز. گزارش بهنام ناطقی