نگاهی به مهاجرت و آوارگان در جشنواره برلین

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«دیتر کاسلیک» مدیر جشنواره برلین، اسم درونمایه شصت و ششمین دوره جشنواره را که به آوارگان و مهاجرت می پردازد، «جستجو برای خوشبختی» گذاشته است.گزارش بهنام ناطقی