فیلم «بی‌بی درایور»: ترکیب ۳۵ ترانه محبوب با حادثه و تعقیب

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «بی بی درایور» اسم شخصیت محوری و شغل او را از یک ترانه مشهور زوج «سایمون اند گارفنکل» برداشته و ۳۵ ترانه دیگر در متن این فیلم، با تعقیب و گریز ماشینی که سارقان بانک را از محل جرم فراری می دهد، هماهنگ شده اند. گزارش بهنام ناطقی