ابرقهرمانی یک «حسابدار» کم رو

28 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم حسابدار خود را پرچمدار بیماری مغزی «اوتیسم» معرفی میکند، که مبتلایان آن از جمله در روابط اجتماعی ناتوان هستند.گزارش بهنام ناطقی