فیلم "ایالت آزاد جونز": مبارزه علیه برده داری

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم "ایالت آزاد جونز" از سناریست و کارگردان «گری راس» بازیگر "متیو مککانهی" نقش "نیوتون نایت" یک مبارز ضدبرده داری در دوران جنگهای داخلی آمریکا را زنده می کند، سفیدپوستی زاده ایالت میسیسپی، که لشگری از بردگان و سربازان فراری تشکیل داد. گزارش بهنام ناطقی