چرا کیارستمی در غرب شناخته شده بود؟

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به قول یک نویسنده هندی، جهان سینما سوگوار مرگ عباس کیارستمی است، فیلمسازی که به گفته ژان لوک گودار، سینمای جهان به او ختم می شود. منتقد گاردین درک فیلمهای کیارستمی که لایه های گوناگون از واقعیت، قصه و انکار ظاهری عاطفی گری را با طنز در هم می آمیزد، کار آسانی نیست. گزارش بهنام ناطقی