از پسکوچه های «کت وی» اوگانادا تا قهرمانی شطرنج

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «ملکه کت وی» «مایا نایر» کارگردان هندی تبار نیویورکی، داستان واقعی دختر کمروئی از شهرک «کت وی» اوگاندا را تصویر می کند که یاد می گیرد از مهارت در بازی شطرنج، ابزاری بسازد برای فائق آمدن بر ضعف ها و کمبودها. گزارش بهنام ناطقی