دفاع از کرامت انسان در فیلم های جشنواره نیویورک

15 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره بین المللی فیلم نیویورک، برای نخستین بار در تاریخ ۵۴ ساله خود، برنامه افتتاحیه خود را به نمایش یک فیلم مستند اختصاص داد: فیلم «سیزدهمین» نگاهی به تاریخچه حبس سیاهپوستان در آمریکا. گزارش بهنام ناطقی