رقابت فشرده فیلمها در تعطیلات روز شکرگزاری

05 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاصله چهارشنبه تا یکشنبه همزمان با تعطیلات شکرگذاری، استودیوها رقابت جدی دارند در سینماها، با شمار بیشتری فیلم جدید با ستارههای بزرگ و پولساز. به پیشبینی کارشناسها، قهرمان بیچون و چرای رقابت این پنج روز، شرکت دیزنی است با فیلم نقاشی متحرک جدید «موآنا». گزارش بهنام ناطقی