فیلم «موآنا» و شرکت «دیزنی»: برنده رقابت گیشه

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با فروش خارقالعاده ۸۲ میلیون دلار در ۵ روز تعطیل آخر هفته گذشته، فیلم کارتونی سه بعدی «موآنا» باعث شد که فروش 12 فیلم بالای جدول هفته گذشته، از ۱۷۳ میلیون دلار بالا بزند، که برای این مقطع از سال، بیسابقه بود. گزارش بهنام ناطقی