«جنگ ستارگان» همچنان پرفروشترین، در آغاز چهارمین هفته اکران

18 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

از سه جمعه پیش که اکران سراسری «یاغی» این داستان جانبی از مجموعه «جنگ ستارگان» در ۴۱۷۵ سینما آغاز شد هیچکدام از فیلمهای جدید نتوانسته اند آن را از مقام اول جدول پرفروش ها پائین بکشند و پیش بینی شده که «یاغی» با ۳۰ میلیون دلار فروش در سه روز آینده در آغاز چهارمین هفته اکران هم همچنان در راس بماند.