حقوق زنان و اقلیت ها و گرمایش زمین: فیلم های جشنواره ساندنس

05 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره ساندنس در شهرک تفریحی «پارک سیتی» ایالت یوتا، کار خود را هفته گذشته شروع کرد با نمایش دنباله فیلم مستند «ال گور» معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا درباره خطر روزافزون گرمایش زمین، که در پی فیلم ۱۱ سال پیش او، «یک حقیقت پردردسر» ساخته شده است. گزارش بهنام ناطقی