«سوریه سوخته»، دیوار برلین و فیلم جدید «دنی بویل» در جشنواره برلین

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوره شصت و هفتم جشنواره برلین، فیلم «تمارض» از «عبد آبست» در بخش «فوروم» حضور دارد. در گزارش امروز، نگاهی به فیلم «تی ۲» دنباله فیلم Trainspotting از «دنی بویل» بعد از ۲۱ سال، دیداری از دیوار برلین، در واکنش به سیاست «دونالد ترامپ» و نگاهی به فیلم «سوریه سوخته». گزارش بهنام ناطقی