فیلم «گریز»: فیلم ترسناکی با درونمایه نژادی

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در فیلم «گریز» جوان سیاهپوستی در منزل پدرومادر دوست دختر سفیدپوستش با سرنوشتی وحشتناک روبرو میشود، که پیشبینی آن برای تماشاگر در ابتدای فیلم، غیرممکن است.گزارش بهنام ناطقی