تصویر نوزاد به عنوان رئیس خانواده: فیلم «بچه رییس»

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم کارتونی «بچه رییس»، بازیگر «الک بالدوین» صدای نوزادی را اجرا می کند که به محض تولد، با برادرش تبانی می کند برای کنار زدن سگ خانواده و دست انداختن به محبت پدر- مادر.