گیشه: هشتمین بخش مجموعه «سریع و خشمگین»

25 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «سرنوشت خشمگینان» قسمت هشتم مجموعه هیجانی – حادثه ای «سریع و خشمگین»، با هزینه تولید ۲۵۰ میلیون دلار، از جمعه در آمریکا و ۶۸ بازار دیگر جهان، در بیش از ۲۴ هزار سینما، اکران می شود و طی سه روز آینده، فروش جهانی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای آن پیش بینی شده است. گزارش بهنام ناطقی