گیشه: رکود بازار علیرغم اکران سراسری سه فیلم جدید

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه سه فیلم جدید وارد اکران سراسری می‌شوند، کارشناسان بازار می‌گویند کسادی بازار سینما در ماه آگست امسال در ۲۴ سال اخیر سابقه نداشته. این آخر هفته، فیلم‌های بالقوه پرفروش از مسابقه قهرمانی بوکس شنبه شب که فقط در خود آمریکا، ۵۰ میلیون بیننده خواهد داشت، لطمه می‌بینند. گزارش بهنام ناطقی