گزارش بهنام ناطقی از جشنواره کن؛ توجه به جعفر پناهی و اصغر فرهادی

20 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آغاز جشنواره سینمائی کن سه شنبه شب گذشته، در روزهای نخست با چالشهای متعددی روبرو شد، از جمله در تلاش برای تامین آزادی هنرمندانی، همچون جعفر پناهی. گزارش بهنام ناطقی