«گیشه» در سال ۲۰۱۶ و موفقیت «یاغی»

11 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «یاغی» از مجموعه «جنگ ستارگان» برای هفته سوم، در مقام اول جدول پرفروش قرار گرفت. در پایان سال ۲۰۱۶، نگاهی به پرفروشترین فیلمهای سال، نشان میدهد که نیمی از ۵/۱۱ میلیارد دلار فروش فیلمها در آمریکا، به 20 فیلم بالای جدول اختصاص یافت، و ۷۱۰ فیلم دیگر، از این نعمت، نصیب چندانی نبردند.