تاثیرات شورای حقوق بشر سازمان ملل

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام دارایی زاده – روزنامه نگار و پژوهشگر حقوقی – مونترال: مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل ناکارآمد است و نمی تواند رژیم های کیفری کشورها را تعیین کند یا حداقل نفوذی داشته باشد.