بهنام بن طالب لو: حضور رئیسی در انتخابات آزمونی برای تشخیص صلاحیت جانشینی رهبری

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در واشنگتن بهنام بن طالب لو، تحلیلگر اندیشکده دفاع از دمکراسی حضور ابراهیم رئیسی را در صحنه انتخابات ریاست جمهوری ایران آزمونی برای تشخیص صلاحیت جانشینی رهبر جمهوری اسلامی می داند.